Toode lisatud

Fredrik - Örebro - akustiska åtgärder

 Fredrik har valt en bild från vår databas till husets samlingspunkt och bad oss trycka den med en liten lucka mellan varje ljudabsorbent. Bilden är tryckt över tre stycken Hertz 60*120. Fredriks egna ord gällande denna akustiska åtgärd:
"Vad gäller resultatet ljudmässigt så är det en väsentligt skillnad mot när vi började. Hur mycket som kommer från absorbenterna och hur mycket som övriga inredningen bidrar med vet jag inte men oavsett så är det mycket trevligare att vistas här nu."